Назад
ПОКАЖИ КАТЕГОРИЯ

Едно от уникалните предимства на мобилния „купонинг“ е, че можете да проследите кой, как и къде използва своя ваучер/купон.

Година: 2011

За проекта разработихме:

Mobile Couponing

Мобилни купони

Баркод / QR код


Едно от уникалните предимства на мобилния „купонинг“ е, че можете да проследите кой, как и къде използва своя ваучер/купон. 

Получаването на купоните/ваучерите на мобилните устройства на потенциалните потребители и проследяването на използваемостта им, дава възможност да се събира точна информация за профилите на тези потребители и да бъде използвана за последващи кампани или промоции. 

Купоните/ваучерите могат да бъдат изпращани под формата на: 

- Текстови купони/ваучери – съдържащи определен текст или уникален номер. 

- Баркод купони/ваучери – съдържащи някой от стандартните типове баркод. 

- QR - представлява изображение, водещо към конкретна промоция, талон, баркод. Предпочитан сред ползвателите на "Смартфони". 

Изберете подходящия за Вашият бизнес!